Vårat system Discourse.nu som kommentars-plattform


#1

När du från idag, söndag går in i en artikel, antingen på Örebro Tribune eller Utryckning.se har du kanske lagt märke till en länk, längst ner i enskild artikel.


Örebro Tribune


Utryckning.se

Länken leder till vårt system Discourse.nu och aktuell artikel du kommer ifrån. Discourse.nu fungerar som vår kommentars-plattform för båda webbtidningarna. När någon skrivit en kommentar tillhörande en artikel så ändrar sig länktexten i webbtidningen till antal inkomna kommentarer som skrivits under aktuellt artikel/ämne på Discourse.nu.


Tre kommentarer har skrivits

Varför visas inte kommentaren direkt på Örebro Tribune och Utryckning.se?
Vi vill varken belasta tidningarnas server eller skapa en rörigare artikel i webbtidningen. Därav har vi styrt det till att artikeln bara innehåller en länk till varje aktuell artikel/ämne på Discourse.nu.

Webbtidningarna Örebro Tribune och Utryckning.se ligger på en helt egen server, discourse-plattformen ligger på en egen så dessa system är inte beroende av varandra.

Ni är välkomna att registrera ert konto på discourse.nu och delta i diskussioner, ställa egna frågor som andra medlemmar och vi på redaktionen kan svara på. Kommentera artiklar och bygg upp gemenskapen. Självklart är det gratis att skaffa och inneha konto hos oss!