Automatiskt brandlarm har löst ut på Kriminalvårdsanstalten i Kumla


#1

Publicerad först på: https://utryckning.se/2019/02/10/automatiskt-brandlarm-har-lost-ut-pa-kriminalvardsanstalten-i-kumla/

Räddningstjänsten blir vid klockan 20.13 på söndagskvällen utkallade till Kriminalvårdsanstalten i Kumla där ett automatiskt brandlarm har löst ut. Vi har i nuläget ingen ytterligare information angående vad som orsakat larmet.


stängdes #2

Detta ämne stängdes automatiskt 2 dagar efter det senaste svaret. Nya svar är ej längre tillåtna.